21 жовтня 2015 р.

ДУМКИ ВГОЛОС АБО КРИК ДУШІ

Зустріч з поетом, письменником, активним громадським діячем Володимиром Шовкошитним та 
львівською письменницею – прозаїком Людмилою Когут Най­мо­біль­ні­ший і най­кре­атив­ні­ший пись­мен­ни­к в Ук­раї­ні, що ви­їз­див кра­їну, як ні­хто, від­ві­дав­ши всі об­лас­ні цен­три і сот­ні міс­те­чок і сіл. Він не че­кає ми­лос­тей від об­ста­вин, він їх ство­рює — як лі­те­ра­тор, ви­да­вець, гро­мад­ський ді­яч, як один із ке­рів­ни­ків На­ціо­наль­ної спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни.
На­прям йо­го твор­чо­сті і гро­мад­ської ді­яль­но­сті чіт­ко ви­зна­че­ний ви­пле­ка­ним пе­ре­ко­нан­ням: «Ге­рої на­ро­джую­ть­ся на мо­ги­лах ге­ро­їв». Вітайте вдруге у нас в гостях в літературній вітальні письменник, професор, доктор філософії Володимир Шовкошитний.
.   «…Хочу бути щирою і відвертою з усім навколишнім світом (та найбільше зі собою) і розповісти про сокровенне та вічне»
Людина, яка вважає, що писати вірші – «це вищий пілотаж». А писати прозу - таку ж мелодійну, душевну - це простіше. Саме такою є любителька  поезії і творець жіночої прози, Львівська письменниця – прозаїк , яка сьогодні у нас вперше на Жидачівській землі -Людмила Когут.  
 Розповідь пана  Володимира про Василя  Стуса  і  паралелі   його долі з  долею  Тараса Шевченка, події на  Майдані,   неоднозначні  враження  від перебування  в зоні АТО, український дух  і спадщину  минулого  викликали  особливі емоції щему та "яріла  душа" (за словами з вірша Василя Стуса) викливали особливі  емоції у присутніх вчителів  та бібліотекарів  району. Пан Володимр видавець  і  місія  поширення  книг  його видавництва "Український пріоритет" - доброчинна та  вагома. Саме за його старання  у 25, 95 та 81 бригадах були створені  бібліотеки для воїнів. Війна  явище неперехідне і  вона  має бути на усіх фронтах  - насамперед  в площині духу. Тому слово , на думку  Володимира Шовкошитного нині   має  особливе значення     коли «навкруг димує зло». Засвітити свічу замість того, щоб ганьбити темряву.   . Тому й  син пана Володимира  в лавах захисників  Вітчизни. 

   «…Хочу бути щирою і відвертою з усім навколишнім світом (та найбільше зі собою) і розповісти про сокровенне та вічне».
Людина, яка вважає, що писати вірші – «це вищий пілотаж». А писати прозу - таку ж мелодійну, душевну - це простіше. Саме такою є любителька  поезії і творець жіночої прози, Львівська письменниця – прозаїк , яка сьогодні у нас вперше на Жидачівській землі -Людмила Когут
  Жіночі долі, перипетії життя простих людей, таких подібних до кожного з нас -  повчальні  та дають надію на  добро.


 Як завжди,   гарні  книги  з автографами авторів  розійшлися  поміж присутніх.  

Наступна  зустріч  в літературній  вітальні  з  Львівськими письменницями, що об'єдналися  в  "Жіночий  клуб" - зовсім  скоро, слідкуйте.

Немає коментарів:

Дописати коментар